Rautová úprava cca 40 osob

Možnost rautu pro cca 40 osob, catering cca 400,- Kč / os